Kontaktinformasjon
 

Åpningstider

Mandag til fredag
08.00 - 15.30
Onsdag
08.00 - 17.30

Telefon

51 41 75 02

Epost

Kontakt oss>>

 

Telefontid

Mandag til torsdag

 08.00 - 15.00

Onsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 14.00

 


Informasjon til nye pasienter

Timebestilling

Det kan være forskjellige årsaker til at nye pasienter bestiller time hos oss. Det kan være akuttbehov eller ønske om en rutinekontroll. Vi vil spørre om hvilke ønsker og behov du som pasient har.

Helseopplysninger

Ved første konsultasjon ønsker vi at du møter 10 minutter før tiden for å fylle ut skjema med helse- og personopplysninger. Nyere forskning viser at tann-/ munnhelse har en nær sammenheng med generell helse, og derfor er det viktig for oss å få nøyaktige helseopplysninger. Noen sykdommer kan gi mulighet for trygderefusjon ved tannbehandling.

Første konsultasjon

Ved førstegangs rutinekontroll brukes tiden til å bli kjent med og dine munnforhold.Det utføres en inspeksjon av tenner, kjeve og slimhinner og det tas røntgenbilder. Hvis det oppdages behov for behandling avtales ny tid for dette.

Pasientinformasjon

Hvis det avdekkes forhold i din munn som gjør at det er behov for behandling vil vi gi deg informasjon om dette ved å vise røntgenbilder, bilder, modeller eller annet informasjonsmateriell som kan forklare hva som er problemet og hva behandlingen består i. Vi kan også gi deg skriftlig informasjon hvis det er ønskelig.

Behandlingsplan og kostnadsoverslag

Har du behov for større behandling vil vi gi deg en behandlingsplan og et skriftlig kostnadsoverslag. Dette overslaget vil gi deg en god pekepinn om hva kostnaden vil bli. Skulle uforutsette ting dukke opp underveis vil det selvfølgelig informeres om dette og hvilke kostnader som da påløper. Ved større behandlinger og store kostnader er det mulig å inngå avbetalingsordning på forhånd.

Betalingsrutiner

Et første besøk hos oss vil ofte være på 30 minutter. Avhengig av hva som blir gjort så vil kostnaden vanligvis ligge på ca kr 800 og oppover. Vi tar i mot betaling med kort eller kontant og ønsker helst betaling ved hvert besøk hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Avbestilling av time

Avbestilling av time må skje minst 24 timer i forveien. Timer som avbestilles for sent, eller hvis pasient ikke møter til timen, belastes med 80% av timetakst. Vår tid er dyrebar og det er deres også og vi tilstreber å holde tiden så godt det lar seg gjøre.

Ved misnøye….

Hvis du som pasient er misfornøyd med den behandling du har fått; ønsker vi at du informerer oss om det. Vi vil tilstrebe å gjøre deg fornøyd. Lykkes vi ikke med det vil vi informere deg om dine klagemuligheter.