Kontaktinformasjon
 

Åpningstider

Mandag til fredag
08.00 - 15.30
Onsdag
08.00 - 17.30

Telefon

51 41 75 02

Epost

Kontakt oss>>

 

Telefontid

Mandag til torsdag

 08.00 - 15.00

Onsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 14.00

 


Trygdeytelser

 

Som generell hovedregel må man i Norge betale for tannbehandling selv etter fylte 20 år. I følge folketrygdloven gis støtte til tannbehandling fra Folketrygden kun til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov, og den er begrenset til behandling av sykdommer og skade. Helse- og omsorgsdepartementet har satt opp en liste med 14 tilstander/tilfeller som fungerer som innslagspunkter for når støtte til tannbehandling ytes. Denne listen ser slik ut: 

 

 

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergisk reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

 

 

Detaljert beskrivelse av disse punktene og ytterligere informasjon om støtte til tannbehandling finner du på HELFOs nettsider.